ევანგელიურ-ლუთერული დიაკონური
საზოგადოება საქართველოში

საკონტაქტო პირი -

madona urkeviCi

ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი
მის: ტერენტი გრანელის ქ. №15 0102 თბილისი
ტელ: +995 32 294 01 55
ფაქსი: +995 32 294 31 38
ელ.ფოსთა: diakoniegeorgia@gmail.com

ჩვენ

ვიმყოფებით