სამედიცინო უზრუნველ-
ყოფა (ექიმის
დანიშნუ-
ლებისამებრ)
სხეულის
მოვლა და
ჰიგიენა
საშინაო
საქმეების
მოგვარება
სოციალური კონტაქტები და უწყებებთან ურთიერთობა
დიაკონური სამსახურის თანამშროლების კვალიფიკაციის ამაღლება.
სემინარი დიაკონური სამსახურის თანამშრომლების პროფესიონალური დონე მუდმივად მაღლდება. მათთვის 7 – 11 დეკემრბრის ჩათვლით გადიოდა სემინარი -

„დემენციითა და სხვა ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების მოვლა“.

ლექციების კურსს ფსიქიკური ჯამრთელობის ცენტრის დირექტორის, სამედიცინო მეცნიერებათა დოქტორის , პროფესორის -

დავით ზურაბიშვილის

ხელმძღვანელობით დიაკონური სამსახურის 12 თანამშრომელმა მოუსმინა.
რამდენად მნიშვნელოვანია კვალიფიკაციის ამაღლება დიმენციითდაავადებული ადამიანების მოვლის სფეროში, გვეუბნება ის ფაქტი, რომ მათი რიცხვი მუდმივად იზრდება.

დიმენცია, ალცგეიმერის

დაავადების შედეგად წარმოიშობა, რომლის ყველაზე მთავარი მიზეზი -

ინსულტია

(სისხლძარღვოვანი ან ვასკულარული დიმენცია). მრავალ ადამიანში შეინიშნება დიმენციის შერეული ტიპები. სისხლძარღვოვანი დიმენციის შედეგად დაკარგული ტვინის შესაძლებლობების აღდგენა შეუძლებელია, მაგრამ შესაბამისი ზომების მიღებისას შესაძლებელია მეორე ინსულტის რისკის შემცირება და ამით თავიდან ავიცილოთ თავის ტვინის დაზიანება.